Odhaľme rakovinu krvi

 

 

Cieľom projektu Odhaľme rakovinu krvi  je zvyšovať povedomie o hematologických malignitách – rakovine krvi –  a venovať sa otázkam hodnoty zdravotnej starostlivosti a dlhodobo udržateľných riešení v oblasti starostlivosti o pacientov s rakovinou krvi.

Odborné diskusné fórum 11. september 2018

Diskusné fórum nadviazalo na konferenciu, ktorá sa konala v septembri 2017. Jeho cieľom bolo pokračovať v diskusii o dlhodobo udržateľných riešeniach v oblasti starostlivosti o pacientov s rakovinou krvi.

Na fóre bola predstavená štúdia, ktorej autorom je prof. PhDr., Róbert Babela, PhD., MBA, vedúci Ústavu zdravotníckych disciplín Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Štúdia vyčíslila náklady na komplexnú starostlivosť o pacienta s mnohopočetným myelómom, od stanovenia diagnózy až po smrť. Výpočty zodpovedajú celkovému cyklu liečby modelového pacienta v produktívnom veku a uskutočnili sa na základe presných dát v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Inštitútom zdravotnej politiky a Sociálnou poisťovňou za rok 2017. Okrem toho, sa prvýkrát podarilo vyčísliť stratu produktivity práce, kvôli predčasnému úmrtiu človeka chorého na rakovinu krvi.

Viac ako 20 odborníkov diskutovalo aj o tom, na čo má pacient právo v systéme sociálneho zabezpečenia a akú úlohu v liečbe zohrávajú psychologické aspekty.

Viac informácií o výsledkoch štúdie nájdete v Policy paper a sociálno-právnych a psychologických aspektoch v Príbehu Martiny.

Policy paper

Komplexná starostlivosť o pacienta s mnohopočetným myelómom

Stiahnuť PDF

Príbeh Martiny

Modelový príbeh pacientky, ktorej bol diagnostikovaný mnohopočetný myelóm

Stiahnuť PDF

Konferencia 19. 9. 2017

Na konferencii diskutovalo viac ako 50 odborníkov o tom, ako efektívne štát nakladá s finančnými prostriedkami na zdravotnú starostlivosť, ale aj o tom, na čo má pacient právo v systéme sociálneho zabezpečenia.

Podkladom pre diskusiu bola jedinečná analytická štúdia, ktorej autorom je prof. PhDr., Róbert Babela, PhD., MBA, vedúci Ústavu zdravotníckych disciplín Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Odborná štúdia poskytla pohľad na náklady na liečbu pacienta spôsobené diagnózou mnohopočetný myelóm za prvých 12 mesiacov terapie. Viac informácií o výsledkoch štúdie nájdete v Policy paper.

Na stiahnutie

Policy paper – Prípad rakoviny krvi
Stiahnuť PDF

Príbeh Martina – Diagnóza mnohopočetný meylóm
Stiahnuť PDF

Pozrite si video z konferencie

Galéria