Odhaľme rakovinu krvi

Cieľom projektu Odhaľme rakovinu krvi  je zvyšovať povedomie o hematologických malignitách – rakovine krvi –  a venovať sa otázkam hodnoty zdravotnej starostlivosti a dlhodobo udržateľných riešení v oblasti starostlivosti o pacientov s rakovinou krvi.

Konferencia
24. september 2021

September je mesiacom hematologických malignít. Chceme preto posilniť najmä odkaz o potrebe individuálneho a personalizovaného prístupu k zdravotnej starostlivosti o pacientov s rakovinou krvi.

Formou diskusie pacientov, lekárov a zástupcov ministerstva zdravotníctva chceme nastoliť otázku čo môže priniesť personalizovaná zdravotná starostlivosť, či je v slovenských podmienkach reálna a zároveň sa zamyslieť ako každý človek v spoločnosti môže pridať ruku k dielu a pomôcť.

Chceme hovoriť o tom, kam smeruje svetová medicína, ako môže byť nápomocná pacientovi a aké sú dlhodobo udržateľné riešenia v oblasti starostlivosti o pacientov s rakovinou krvi.

Policy paper

Aké sú prístupy k liečbe rakoviny
krvi v Strednej Európe?

Stiahnuť PDF

Tlačová správa

Odborníci odhalili pokroky
aj nedostatky

Stiahnuť PDF

Pozrite si video z konferencie

Konferencia 12. 9. 2019

Rakovina krvi je na Slovensku priekopníckou oblasťou: je prvá, v rámci ktorej odborníci vyčíslili celkovú hodnotu, ktorú štát zaplatí za zdravotnú a sociálnu starostlivosť o pacienta s mnohopočetným myelómom.

Rok po zverejnení výpočtov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety odborníci pri príležitosti mesiaca hematologických malignít upozornili, že napriek veľkým posunom v tejto oblasti, Slovensko stále má čo doháňať.

Viac informácií sa dočítate v tlačovej správe a v policy paper.

Na stiahnutie

Policy paper – Aké sú prístupy k liečbe rakoviny krvi v Strednej Európe?
Stiahnuť PDF

Tlačová správa – Odborníci odhalili pokroky aj nedostatky
Stiahnuť PDF

Galéria

Konferencia 11. 9. 2018

Diskusné fórum nadviazalo na konferenciu, ktorá sa konala v septembri 2017. Jeho cieľom bolo pokračovať v diskusii o dlhodobo udržateľných riešeniach v oblasti starostlivosti o pacientov s rakovinou krvi.

Na fóre bola predstavená štúdia, ktorej autorom je prof. PhDr., Róbert Babela, PhD., MBA, vedúci Ústavu zdravotníckych disciplín Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Štúdia vyčíslila náklady na komplexnú starostlivosť o pacienta s mnohopočetným myelómom, od stanovenia diagnózy až po smrť. Výpočty zodpovedajú celkovému cyklu liečby modelového pacienta v produktívnom veku a uskutočnili sa na základe presných dát v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Inštitútom zdravotnej politiky a Sociálnou poisťovňou za rok 2017. Okrem toho, sa prvýkrát podarilo vyčísliť stratu produktivity práce, kvôli predčasnému úmrtiu človeka chorého na rakovinu krvi.

Viac ako 20 odborníkov diskutovalo aj o tom, na čo má pacient právo v systéme sociálneho zabezpečenia a akú úlohu v liečbe zohrávajú psychologické aspekty.

Na stiahnutie

Policy paper – Komplexná starostlivosť o pacienta s mnohopočetným myelómom
Stiahnuť PDF

Príbeh Martiny – Modelový príbeh pacientky, ktorej bol diagnostikovaný mnohopočetný myelóm
Stiahnuť PDF

Galéria

Konferencia 19. 9. 2017

Na konferencii diskutovalo viac ako 50 odborníkov o tom, ako efektívne štát nakladá s finančnými prostriedkami na zdravotnú starostlivosť, ale aj o tom, na čo má pacient právo v systéme sociálneho zabezpečenia.

Podkladom pre diskusiu bola jedinečná analytická štúdia, ktorej autorom je prof. PhDr., Róbert Babela, PhD., MBA, vedúci Ústavu zdravotníckych disciplín Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Odborná štúdia poskytla pohľad na náklady na liečbu pacienta spôsobené diagnózou mnohopočetný myelóm za prvých 12 mesiacov terapie. Viac informácií o výsledkoch štúdie nájdete v Policy paper.

Na stiahnutie

Policy paper – Prípad rakoviny krvi
Stiahnuť PDF

Príbeh Martina – Diagnóza mnohopočetný meylóm
Stiahnuť PDF

Pozrite si video z konferencie

Galéria