Pacientske organizácie

Asociácia na ochranu práv pacientov SR, o. z. (AOPP)

www.aopp.sk

Asociácia na ochranu práv pacientov je najväčšou strešnou pacientskou organizáciou na Slovensku. Je členom európskeho združenia pacientov EPF a celosvetovej pacientskej organizácie IAPO.

Služby:

 • zastúpenie pacientov na pôde MZ SR, pred orgánmi štátnej správy a samosprávy,
 • bezplatné poradenstvo v sociálnej oblasti a zdravotnej starostlivosti,
 • vzdelávacie aktivity pre pacientov.

CML life

www.cmllife.sk

CML life je informačno–poradenský portál, ktorý je zároveň portálom pacientskej organizácie združujúcej pacientov s diagnostikovanou CML. Pacientská organizácia má za cieľ aktívne vplývať na tvorcov legislatívy a právnych predpisov tak, aby sa zlepšila dostupnosť liečby pre pacientov CML.

Služby:

 • ochrana práv a presadzovanie záujmov pacientov voči zdravotným poisťoviam, orgánom štátnej správy,
 • internetové diskusné fórum určené na výmenu informácií a poradenstvo s hematologickým odborníkom.

Hematologický pacient

www.hematologickypacient.sk

Združenie zastupuje viac ako 400 pacientov s hematoonkologickými ochoreniami.

Služby:

 • bezplatná právna pomoc pri riešení ťažkostí súvisiacich s invaliditou, zdravotným postihnutím, pracovnými vzťahmi,
 • telefonická poradňa hematológa,
 • zvyšovanie informovanosti prostredníctvom prednášok, publikácií, videí.

LIGA PROTI RAKOVINE

www.lpr.sk

Liga proti rakovine (LPR) vznikla 19. januára 1990, na Slovensku pôsobí 27 rokov. Je občianskym združením, ktorého cieľom a poslaním je predovšetkým pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám.

Služby:

 • služby a programy v priebehu liečby a pri návrate do života po liečbe,
 • informovanie verejnosti o prevencii a starostlivosti o zdravie,
 • finančná pomoc pacientom v hmotnej núdzi,
 • bezplatná psychosociálna pomoc a podpora onkologických pacientov.

OZ Lymfoma Slovensko

www.lymfom.sk

Lymfoma Slovensko je pacientske občianske združenie, ktoré spája pacientov s ochorením lymfóm a chronickou lymfocytovou leukémiou, ich príbuzných a priateľov.

Služby:

 • informovanie verejnosti o ochorení a zvládaní liečby,
 • podpora pacienta pri liečbe a starostlivosti,
 • presadzovanie prijatia legislatívnych opatrení zabezpečujúcich optimálnu starostlivosť.

Slovenská myelómová spolocnosť

www.myelom.sk

Slovenská myelómová spolocnosť (SMyS) je nezisková organizácia založená v roku 2006. SMyS je rozdelená na Odbornú sekciu, ktorá združuje lekárov a iných odborníkov a Pacientskú sekciu. SMyS je členom medzinárodnej pacientskej organizácie Myeloma Patients Europe a medzinárodnej siete pacientských skupín International Myeloma Foundation – Global Myeloma Action Network.

Služby:

 • zvyšovanie informovanosti verejnosti,
 • vytváranie podmienok pre skvalitnenie života pacientov.