Zásady ochrany osobných údajov

Cookies na webe www.rakovinakrvi.sk

Prevádzkovateľom webu www.rakovinakrvi.sk a jeho podstránok je občianske združenie Združenie pacientov s hematologickými malignitami, so sídlom Nezábudková 812/52, 82101 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, IČO: 42 416 523, registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, číslo reg.: VVS/1-900/90-45514 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ používa cookies a podobné technológie na zlepšovanie svojich online služieb za nižšie uvedenými účelmi.

Ak navštívite naše webové stránky a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie niektorého druhu cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania. Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v Nápovede alebo Pomoci každého prehliadača.

ČO SÚ SÚBORY COOKIES

Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý sa z webovej stránky ukladá na pevný disk užívateľa. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach z príslušného prístroja. Informácie môžu napríklad zahŕňať adresu IP pripájacieho sa počítača, dátum a čas návštevy, odkazujúcu URL adresu, stránky navštevované na webe, typ použitého prehliadača a pod. Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača/mobilného zariadenia vymazané. Trvalé cookies zostávajú v počítači/mobilnom zariadení až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom.

AKÉ DRUHY SÚBOROV COOKIES SA POUŽIVAJÚ NA WEBOVEJ STRÁNKE a za akým účelom

Cookies zbierame najmä za účelom merania návštevnosti webovej stránky a využívanie jej rôznych funkcií, spracúvame tiež štatistické informácie o tom, ako často sa používa naša webová stránka, na ktoré jej časti sa kliklo, alebo ktoré časti boli navštívené naposledy.

Cookies pre meranie návštevnosti webovej stránky a prispôsobenie zobrazenia webových stránok, vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach (prostredníctvom spracovania IP adresy alebo geolokácie), ktoré by mohli byť považované za osobné údaje sú spracovávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písmeno f) nariadenia GDPR, ktorým je zlepšovanie online služieb. Tento typ cookies je však posudzovaný v podobe hromadného celku ako štatistické údaje, pričom identifikácia jednotlivcov by bola možná len pri vynaložení značného a odborného úsilia. Osobné údaje o konkrétnych užívateľoch webovej stránky sa v tomto prípade nezhromažďujú.

Webovú stránku je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje spracúvanie údajov o správaní sa navštevníkov webu – tento režim je možno buď nastaviť v rámci nastavenia Vášho prehliadača alebo je možné vzniesť námietku voči takémuto spracúvaniu na základe oprávneného záujmu podľa čl. 21 nariadenia GDPR, zaslaním námietky prevádzkovateľovi. Vaša námietka bude vyhodnotená najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

Technické cookies nevyhnutne potrebné pre funkčnosť webovej stránky budú ukladané po dobu nevyhnutne potrebnú pre fungovanie webu.

Niektoré súbory cookies je možné odmietnuť alebo vymazať zmenou nastavení internetového prehliadača. Zamietnutie niektorých cookies však môže ovplyvniť funkčnosť webovej stránky. Nastavenia prehliadača možno kedykoľvek zmeniť tak, aby súbory cookies odstraňoval, resp. zabraňoval ich ukladaniu, pokiaľ s ich použitím užívateľ vyslovene nesúhlasí. Informácie o nastaveniach súborov cookies je možné nájsť v príslušnej časti nápovede konkrétneho zariadenia alebo prehliadača.

Príklady nastavení v najpoužívanejších prehliadačoch:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Cookies sú ukladané po dobu, ktorá je uvedená pri jednotlivých typoch cookies.

Cookies tretích strán

Cookies môžu byť spracúvané tiež ďalšími prevádzkovateľmi služieb, napr.:
a/ Google Analytics, ktorej prevádzkovateľom je Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spracované spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľa je možné kontaktovať nasledovnými spôsobmi:
poštou na adrese sídla: Združenie pacientov s hematologickými malignitami, Nezábudková 812/52, 82101 Bratislava-Ružinov;
telefonicky na telefónnom čísle: 0800 007 694
e-mailom na adrese: info@hematologickypacient.sk