Video prináša pohľad psychologicky na prežívanie šoku z diagnózy, ako aj skúsenosti pacientov, ktorým psychologické poradenstvo pomáha ľahšie znášať prežívanie onkologického ochorenia.
Video bolo pripravené v spolupráci s PhDr. Andreou Križanovou, PhD., ktorá pôsobí v Lige proti rakovine.